Dosavadní scénáře pro energetickou koncepci nevedou k potřebnému růstu OZE ani ke splnění klimatických cílů

published 28.08.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí představily na dnešním jednání Platformy pro strategii v oblasti energetiky a klimatu výsledky modelování dvou scénářů energetické strategie pro ČR, jejichž zadání projednávala Platforma v červenci. Výsledky ukazují, že ani jeden ze scénářů zdaleka nedosahuje možností ani cílů pro obnovitelné zdroje energie a úspory k roku 2030.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]