DEAR: Climate Action by European Citizens

published 01.08.2020
Climate Action by EU Citizens je projekt financovaný Evropskou komisí, který probíhá v letech 2020 až 2024. Jeho cílem je zvýšit povědomí, budovat kapacity a podporovat občany EU, zejména mladé lidi, při získávání veřejné podpory pro ambiciózní klimatickou v politiku a rozvoj, v jejichž jádru je rovnost žen a mužů. Součástí této iniciativy je různorodé konsorcium 20 organizací zastřešených oragnizacemi Oxfam a Climate Action Network Europe (CAN Europe). Naše aktivity se budou konat ve 13 členských státech EU. Partneři zde spojují zkušenosti s vedením kampaně a komunikací témat spojených se změnou klimatu v Evropě, rovností pohlaví, mobilizací evropské mládeže a podpora rozvojových klimatických programů v zemích globálního jihu.

NA CO SE SOUSTŘEDÍME

  • Zvyšování povědomí: Snažíme se, aby si byli občané EU vědomi souvislostí mezi změnou klimatu a rozvojem. Snažíme se zvýšit jejich povědomí o těchto problémech pomoci jim porozumět vzájemné provázanosti mezi změnou klimatu, rovností žen a mužů a otázek rozvoje.
  • Školení: Chceme, aby mladí občané EU, organizace a spolky měli kapacitu konat a rozhodovat v oblasti změny klimatu a rozvoje. Pomáháme lidem stát se decision-makery a nositeli změn ve svých komunitách.
  • Mobilizace: Je důležité, aby občané EU byli schopni přijímat opatření v rámci vnitrostátních a celoevropských snah o řešení změny klimatu a rozvoje. Aby mohlo být celoevropské společenství lídrem v řešení klimatické změny na globální scéně, je nutné, abychom porozuměli důležitosti celoevropského přístupu a vědomě a hrdě se k němu přihlásili.
  • Zvyšování povědomí: Snažíme se, aby si byli občané EU vědomi souvislostí mezi změnou klimatu a rozvojem. Snažíme se zvýšit jejich povědomí o těchto problémech pomoci jim porozumět vzájemné provázanosti mezi změnou klimatu, rovností žen a mužů a otázek rozvoje.
  • Školení: Chceme, aby mladí občané EU, organizace a spolky měli kapacitu konat a rozhodovat v oblasti změny klimatu a rozvoje. Pomáháme lidem stát se decision-makery a nositeli změn ve svých komunitách.
  • Mobilizace: Je důležité, aby občané EU byli schopni přijímat opatření v rámci vnitrostátních a celoevropských snah o řešení změny klimatu a rozvoje. Aby mohlo být celoevropské společenství lídrem v řešení klimatické změny na globální scéně, je nutné, abychom porozuměli důležitosti celoevropského přístupu a vědomě a hrdě se k němu přihlásili.
Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]