Česká republika v čase geopolitických změn: Energetická bezpečnost v centru pozornosti

published 22.12.2022

Ze současného geopolitického vývoje je zřejmé, že se nacházíme na prahu významné změny a přechodu k jinému typu energetických systémů, které budou zahrnovat větší množství obnovitelných zdrojů. Tato tranzice je zásadní pro energetickou bezpečnost i řešení probíhající klimatické krize.

Bezpečnost zásobování Evropy zemním plynem je ohrožena v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Současná závislost Rusku je výsledkem nedostatečné koordinace energetických politik. Nutnost snižovat závislost na Rusku je příležitostí k širšímu přehodnocení energetických politik. Závislost na fosilních palivech je pro Evropu dlouhodobě rizikem, místo nahrazování dodávek fosilních paliv z jiných zdrojů je proto potřeba prioritizovat úspory a přechod na obnovitelné zdroje energie.

Budoucnost energetických systémů bude zřejmě zahrnovat větší množství intermitentních zdrojů. Předpokladem funkčnosti takových systémů je robustní a propojená infrastruktura. Je tedy potřeba opustit koncepci energetiky fungující v ostrovním provozu a budovat propojený systém založený na kooperaci zúčastněných zemí. Více koordinace prospěje i vnější energetické politice, obzvláště při společném vyjednávání kontraktů na dodávky fosilních paliv.

Policy paper je výstupem z odborné konference Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace, která se uskutečnila 22. listopadu 2022 v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Jitky Seitlové. Pořadatelem konference byl Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a spolupracujícími organizacemi konference byly Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a projekt Fakta o klimatu.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]